ALLMÄNNA VILLKOR

Genom att du anmäler dig (själv eller genom annan) till loppet godkänner du våra gällande Allmänna Villkor.

Du förbinder dig då att acceptera följande:


Att Halloween Night Trail får lagra och använda dina anmälningsuppgifter i vårt adressregister. Ditt namn kommer även att finnas med i anmälnings- och resultatlistan och kommer att publiceras på Internet.  Om du inte önskar att ditt namn skall publiceras/visas på Internet, skicka oss ett meddelande.


Dina uppgifter kommer inte att delas till någon tredje part.


Vid skada, sjukdom eller annan orsak som hindrar dig att delta, återbetalas inte startavgiften. Vi rekommenderar att du tecknar en egen försäkring t.ex "Startklar".


Om loppet ställs in på grund av oförutsägbara händelser (force majeure), myndighetsbeslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll som inte skäligen kunna förutses, återlöses inte startavgiften.


Deltagande i Halloween Night Trail sker på egen risk och arrangörerna kan därför inte hållas ansvariga om du skadar dig eller om dina kläder eller annan utrustning skadas i samband med loppet.